Ugalj i ostali rasuti tereti

O otvorenim teretnim vagonima...

skica teretnog vagona

Sastav teretnog voznog parka

prema statističkim podacima GDJŽ najveći broj teretnih kola je bio otvorenog tipa sa visokim stranicama. tabelarno ti podaci izgledaju ovako:

 

Serija vagonaStanje 31.12.1970.
G6838
Ga347
H466
I256
E7373
Ea235
Fa74
K1032
L181
S62
R213
T17
Ta401
U i Ua742

 

 

Kao što se iz priloženog vidi u voznom parku JŽ dominiraju otvoreni vagoni raznih tipova i serija. Šarenolikost voznog parka otvorenih vagona se kreće od različitih predratnih konstrukcija prvenstveno nemačkih železnica ka što su tip Villach, tip Klagenfurt, Om21 itd. preko austrijskih tipova korištenih kako na državnim železnicama (kkStB) tako i na južnim železnicama. Dalje tu su vagoni italijanskog i mađarskog porekla, francuskog i još mogih drugih železničkih uprava. Na posletku da spomenemo i čelični UIC dvoosovinski unificirani tip "E" (na početku Kiv).

Ako se pođe od toga da je dominantan energent u Jugoslaviji bio ugalj, koji su koristili kako privreda tako i železnica, jasna je donekle već i ovolika potreba za otvorenim vagonima.

Uglju treba dodati o ostale rasute tovare koji su se prevozili železnicom kao što je kamen i drvo, proizvodi metalne i mašinske industrije, cigle, ali i kabaste pošilke u vidu različitih mašina i alata.

otvoreni teretni vagoni

Otvoreni teretni vagoni u modelu

DTM21503 tip Klagenfurt

u saradnji sa Exact Train-om uradili smo limitiranu seriju ovog ex DRG vagona u verziji epohe III, ŽTP Beograd

poručite preko kupinda