JŽ Gas-z

JŽ zatvoreni teretni vagoni standardizovanog UIC tipa

Međunarodna železnička unija (UIC) je 1950.-ih godina razvila standardizovane vagone. Za te potrebe osnovan je sopstveni istraživački centar ORE (Office de Recherches et d’Essais). Zadatak ORE je bio da razvije standarde za buduće unificirane tipove teretnih vagona. Rezultati njihovog rada sadržani su u UIC fišama na koje su se obavezale članice UIC-a i to:

UIC 571-1 – Standardni dvoosovinski teretni vagoni
UIC 571-2 – Standardni teretni vagoni sa obrtnim postoljima
UIC 571-3 – Specijalni teretni vagoni

Standardizovani propisi koji su sadržani u spomenutim UIC fišama odnose se na neke tehničke karakteristike vagona kao i na materijal od kojih se prave. Teretni vagoni koji su napravljeni prema UIC specifikaciji nose na sebi oznaku „UIC St“, dok novo građeni vagoni koji samo u nekim elementima odgovaraju UIC specifikaciji nose oznaku „St“ odnosno od 1977. God. „UIC“.

Tehničke karakteristike Gas vagona

Osnovne tehničke karakteristike vagona serije Gas(s) po UIC 571-2:

Dužina preko odbojnika: 15,52 m
Razmak između svornjaka: 11,48 m
Volumen 105 m3
Tovarna površina 40 m²
Sopstvena masa: 23 t
V max 100 km/h

Teretni vagon Gas na JŽ-u

Prvi četvoroosovinski zatvoreni teretni vagoni serije Gas, rađeni po UIC normama urađeni su kod jugoslovenske vagonogradnje i predtsvljeni na sajmu u Beogradu 1969. godine.

Pored jugoslovenske vagonogradnje, usledila je i jedna nabavka Gas-z vagona preko Eurofima kredita 1973. godine iz Francuske. Ove, francuske Gas-z, vagone su dobili ŽTP Beograd, ŽTP Novi Sad kao i ŽG Ljubljana. Ovi vagoni su i danas u upotrebi kod Slovenskih Železnica i Srbija Karga.

Teretni vagon Gas u modelu

LS38111 JŽ verzija u epohi IV (ŽTP Bd)

U saradnji sa LS Models-om, predstavljamo Vam limitiranu seriju teretnog vagona - tip Gas, francuske proizvodnje, JŽ epoha IV.

više o modelu u shop-u.

Rasprodato!

LS38110 JŽ verzija u epohi IV (ŽG Lb)

U saradnji sa LS Models-om, predstavljamo Vam limitiranu seriju teretnog vagona - tip Gas, francuske proizvodnje, JŽ epoha IV.

više o modelu u shop-u.

Rasprodato!