Jugoslavija Express

Istorijat voza i mogući modeli

Jugoslavija Express - počeci

Prvi tragovi ovog voza nalaze se još 1955. godine, kad i počinje da saobraća na relaciji Beograd - Amsterdam. Prvih petnaestak godina je često menjao svoje relacije: na severu se menjala krajna stanica između Amsterdama, Den Haag-a, Dortmunda i München-a, dok je na jugu, pored Beograda, voz završavao u Sofiji, Instanbulu i Athenes.

Ono što karakteriše „Jugoslavija Express“, u prvoj fazi, jeste da je bio uglavnom sastavljen od različitih grupacija kursnih (direktnih) kola, koja su bila na dužoj ili kraćoj relaciji u sastavu voza. Interesantno je da je tokom prve godine saobraćanja imao samo jedna kola koja su išla celom relacijom, od Beograda do Amsterdama, i to je bio službeni vagon JŽ.

Početkom sedamdesetih se ustalio, manje ili više, na relaciji Dortmund ili Frankfurt (M) - Beograd i postaje voz čija većina vagon „trči“ celom relacijom, za razliku od predhodnog perioda. U ovom periodu je kratko vreme imao direktnu grupu kola za Istanbul, kao i grupe za Dalmaciju.

Većinu vagona su davale JŽ, a od 1979. do kraja saobraćanja, 1991. godine, isključivo JŽ (izuzetak su bila pojačanja u sezoni od strane DB). Poslednja decenija saobraćanja ovog voza bila je s grupama vagona do Ljubljane, Zagreba, Vinkovaca i Beograda, s tim što je na teritoriji Jugoslavije dobijao i grupu Zagreb - Beograd. Poslednje godine saobraćanja, 1991. godine, išao je samo na relaciji  Beograd - München.

Sastav i modeli

Na ovoj fotografiji iz 1989. godine se može lepo videti sastav voza kroz Nemačku. Na početku voza su direktna kola za Ljubljanu, sledi grupa za Zagreb, a u sredini je glavno stablo voza koja ide do Beograda, a na kraju su direktna kola do Vinkovaca.

Do sada su u modelu izašla 3 seta od po 3 vagona ovog voza od italijanskog proizvođača ACME i to:

  • set 1, art nr. 55060 sastoji se od jednog ABl, jednog Bc i jednog Bl
  • set 2, art nr. 55061 sastoji se od dva Bl i jednog WLAB
  • set 3, art nr. 55075 sastoji se od jednog ABl, jednog Bc i jednog Bl

U najavi je i set 4 koji će sadržati dva Bl i jedan Bcl što će učiniti voz kompletnim izuzev službenog vagona (koji alternativno može da bude DB ili u periodu do 1979. DB BDm).

Mustre budućeg seta 4: