Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja

  • Artikli na popustu
  • Zamena i povraćaj modela
  • Modeli sa uslužnom štampom
  • Carinjenje pošiljki

Stanje: Oktobar 2016.g.

  • Dostava ličnih podataka
  • Prikupljanje ličnih podataka
  • Korišćenje Vaših ličnih podataka
  • Kontakt