Impresum

PRIKAZIVAČ:

Izdavač, ponuđač usluga i sadržaja, vlasnik internet stranice i njenog sadržaja:

Christian Michael Pollach
Trgovina modelima i maketama
"Danube Train Models"

Adresa:

Pera Ćetkovića 19a
11060 Beograd

Telefon: +381 60 661 05 11

E-Mail adresa: officedt-models.com

Copyright / Zadržano pravo:

Sadržaj ove web stranice je isključivo vlasništvo:

Danube Train Models

Adresa:

Pera Ćetkovića 19a
11060 Beograd

Bez prethodnog pismenog odobrenja od strane Danube Train Models zabranjeno je umnožavati, širiti ili koristiti podatke s ove internet stranice. Ova internet stranica može sadržati linkove na druge internet stranice, za čije sadržaje, kao i ispravnost navoda i sadržaja istih, ne preuzimamo odgovornost. Zadržavamo mogućnost promene cena i asortimana, kao i mogućnost greške u cenama, fotografijama i slično.

Aktuelno: Juli 2016.